Rouwvervoer

Het vervoer
Veruit de meeste begrafenissen worden uitgevoerd met een rouwauto, maar ook rouwvervoer met paarden komt weer vaker voor. Naast de rouwauto is het ook mogelijk gebruik te maken van volgauto’s en indien de afstand het toelaat kan men ook lopend de rouwauto of rouwkoets volgen.